Υπηρεσίες

Διοικητική Υποστήριξη

 • Διαχείριση ημερολογίου / προγράμματος
 • Δημιουργία, αποστολή και παρακολούθηση προσφορών
 • Καταχώρηση δεδομένων
 • Δημιουργία αναφορών
 • Σύνταξη επιστολών, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ
 • Δημιουργία / διαχείριση υπολογιστικών φύλλων
 • Δημιουργία παρουσιάσεων
 • Γενικές γραφειακές εργασίες
 • Εκτέλεση πληρωμών

Διαχείριση Email

 • Επισήμανση μηνυμάτων που χρειάζονται απάντηση
 • Απάντηση σε συχνές ερωτήσεις
 • Κατάργηση εγγραφής από ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα
 • Αρχειοθέτηση μηνυμάτων
 • Προώθηση μηνυμάτων σε συγκεκριμένες ομάδες
 • Σύνταξη απαντήσεων
 • Διαγραφή σπαμ

Εξυπηρέτηση πελατών

 • Ενημέρωση πελατών και διαχείριση ερωτήσεων
 • Διαχείριση και επεξεργασία παραγγελιών και αποστολών
 • Διαχείριση και επεξεργασία επιστροφών
 • Δημιουργία, ενημέρωση και διαχείριση εργαλείων CRM

Παραγωγή Περιεχομένου

 • Δημιουργία φωτογραφιών
 • Δημιουργία βίντεο
 • Δημιουργία γραφικών
 • Μορφοποίηση αναρτήσεων προς δημοσίευση
 • Διαχείριση ημερολογίου αναρτήσεων
 • Επιμέλεια κειμένων
 • Ανακάλυψη περιεχομένου μέσα απο αναρτήσεις επισκεπτών
 • Έρευνα περιεχομένου

Social Media

 • Δημιουργία περιεχομένου (φωτογραφία, βίντεο, κείμενο, banners, headers και backgrounds),  έρευνα και χρήση δημοφιλών hashtags
 • Δημιουργία νέων σελίδων, λογαριασμών, ομάδων κλπ
 • Δημιουργία συζητήσεων (πχ δημιουργία δημοσκοπήσεων) και διαγωνισμών
 • Ενεργή επικοινωνία (απάντηση σε αναφορές, σχόλια και μηνύματα)
 • Προώθηση μέσω κοινωνικών δικτύων (Facebook - Instagram)
 • Δημιουργία και εκτέλεση διαφημιστικών καμπανιών μέσω Google Adwords, Google AdSence, Leads
 • Διαχείριση διαδικτυακών ομάδων

Οικονομικές Υπηρεσίες

 • Έκδοση και αποστολή τιμολογίων
 • Δημιουργία προτύπων τιμολογίων
 • Διαχείριση πληρωμών

Διοίκηση Επιχειρηματικών Λειτουργιών

 • Συμβουλευτική επιχείρησης
 • Στρατηγική κατηγοριοποίηση
 • Επιχειρηματικό πλάνο
 • Πλάνο επικοινωνίας
 • Θέσπιση και διατήρηση εταιρικής κουλτούρας

Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού

 • Διεξαγωγή ανάλυσης και περιγραφής των θέσεων εργασίας
 • Σχεδιασμός των αναγκών σε εργατικό δυναμικό
 • Προσέλκυση και επιλογή υποψηφίων εργαζομένων
 • Παροχή εκπαίδευσης και ανάπτυξης εργαζομένων
 • Αξιολόγηση της απόδοσης τους σύμφωνα με τα εταιρικά πρότυπα
 • Διαχείριση αμοιβών και έκδοση μισθοδοσίας
 • Θέσπιση και διατήρηση αποτελεσματικών εργασιακών σχέσεων και επικοινωνίας

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Μάρκετινγκ

 • Δημιουργία περιεχομένου σε έντυπο και ιστοσελίδα
 • Δημιουργία εταιρικής / προϊοντικής ταυτότητας
 • Δημιουργία εταιρικών / προϊοντικών παραγωγών, όπως τηλεοπτικά σποτ, ντοκιμαντέρ, οδοιπορικών, βίντεο για τα κοινωνικά δίκτυα
 • Πλάνο μάρκετινγκ
 • Διοργάνωση εκθεσιακών συμμετοχών
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων, B2B συναντήσεων
 • Προγραμματισμός διαφημιστικών πλάνων (έντυπα, τηλεόραση, ραδιόφωνο)